استخدام

نام (*)

ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
جنسیت (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)

ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه        ورودی نامعتبر
آخرین مدرک تحصیلی

ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل

ورودی نامعتبر
معدل آخرین مدرک تحصیلی:

ورودی نامعتبر
زمینه مورد علاقه همکاری

ورودی نامعتبر
میزان سابقه کار مرتبط

ورودی نامعتبر
نوع همکاری

ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با زبان انگلیسی

ورودی نامعتبر
آشنا به

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر
نرم افزار های گرافیکی یا تحت وب که تسلط دارید

ورودی نامعتبر
حقوق درخواستی

ورودی نامعتبر
آدرس پست الکترونیک (*)

ورودی نامعتبر
تلفن تماس (*)

ورودی نامعتبر
نشانی

ورودی نامعتبر
توضیحات

ورودی نامعتبر
نمونه کار آنلاین

ورودی نامعتبر
ارسال رزومه

ورودی نامعتبر فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : doc,docx,pdf,jpg,gif حجم فایل کمتر از 500 kb